Renditingimused

Koolikapi kodukord

  1. Kapi tellija (õpilane või alaealise puhul lapsevanem) vastutab käesoleva koolikapi kodukorra järgimise eest.
  2. Kapi kasutamisperiood lõpeb samaaegselt õppetöö lõppemisega.
  3. Kappe ei tohi lõhkuda, sodida või muul viisil kahjustada.
  4. Kapi lukustab õpilane ise tabalukuga.
  5. Õpilane ei tohi koolikapile kleepida kleepse.
  6. Tallinna Teeninduskool jätab endale õiguse rentniku kappi tungival vajadusel avada (näiteks kui tekib kahtlus, et õpilane hoiab kapis keelatud esemeid vms), samuti avatakse kappe koolivaheajal nende puhastamiseks.
  7. Juhul kui õpilane enda või kellegi teise kappi tahtlikult rikkus, on Tallinna Teeninduskoolil õigus nõuda kahju hüvitamist. Korduva rikkumise korral leping lõpetatakse koheselt ja kapp tuleb vabastada.
  8. Oma kappi ei tohi kellegagi vahetada ega edasi rentida, isegi mitte ajutiselt.
  9. Kapi tasu on aastatasu 41 €, mis kehtib ühe kooli õppeaasta. Kapi tasu ei tagastata, kui õpilane lahkub varem koolist.9.1. Maksmine toimub pangalingi kaudu;9.2. Kapi rendimaksest ei tehta tagasiarvamisi päevade eest, mis koolimaja on õppeaasta vältel õppetööks suletud olnud.

Head kasutamist!

Probleemi korral palume pöörduda kooli haldusjuhi poole.